państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Klimatologia i gospodarka wodna

II stopnia
Kierunek: Geografia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Przykłady zawodów

Bada klimat i związane z nim wieloletnie układy stanów pogody; zajmuje się badaniem procesów kształtujących klimat w powiązaniu z oddziaływaniem czynników geograficznych globalnych, regionalnych i lokalnych; wykonuje opracowania przydatne w wielu dziedzinach, jak np. w rolnictwie, leśnictwie, lecznictwie uzdrowiskowym, turystyce, planowaniu przestrzennym, urbanizacji, ekologii itp.

Dodatkowe informacje

Gospodarka
Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek.
Klimatologia
Klimatologia – dział geografii fizycznej, nauka o klimacie.
Gospodarka
Podstawą rzeczą w gospodarce jest ryzyko
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Gospodarka
Otóż, w gospodarce nie da się rozwiązywać problemów raz na zawsze.
Autor: Jerzy Markowski
Polityka Prywatności