Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Studia matematyczno-przyrodnicze

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Po ukończeniu II stopnia studiów SMP absolwent posiada wyraźnie rozszerzoną wiedzę w zakresie wybranego kierunku wiodącego oraz poszerzone horyzonty ogólnej wiedzy przyrodniczej. Jest przygotowany do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów w ramach swojej specjalności, do korzystania z fachowej literatury naukowo-technicznej i do kreatywnej wymiany poglądów z innymi fachowcami. Jego umiejętności pozwalają także na propagowanie swoich umiejętności i zdobytej wiedzy wśród niespecjalistów. U absolwenta wykształcone zostają standardy i nawyki samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy oraz zdobywania dodatkowych informacji o otaczającym świecie, jak również możliwości ich wszechstronnej interpretacji. Zdobyte umiejętności pozwalają mu na kształtowanie swojej dalszej kariery zgodnie z aktualnymi zapotrzebowaniami rynku pracy, poprzez wykorzystanie informacji z wielu dziedzin nauki oraz umiejętności samodzielnego rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany także na podjęcie dalszej edukacji i kariery naukowej w ramach studiów trzeciego stopnia.
Polityka Prywatności