Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Animacja społeczno-kulturowa

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika ze specjalnością animacja społeczno – kulturowa nabędzie kompetencji w zakresie wyzwalania postaw twórczych i stymulowania innowacyjnych działań uczestników; funkcjonowania w instytucjach samorządowych i pozarządowych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i socjalnym; organizacji i kierowania zespołami, tworzenia grup zadaniowych, współpracy, koordynacji, zarządzania środkami rzeczowymi i finansowymi; sprawnego komunikowania się z otoczeniem. Absolwenci studiów mogą podejmować pracę w samorządach lokalnych i administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, domach, centrach i ośrodkach kultury, klubach, świetlicach, placówkach edukacyjnych, organizacjach młodzieżowych, instytucjach turystycznych, mediach lokalnych oraz wielu innych. Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych różnych specjalności.
Animacja
Animacja - technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwych kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek i wyświetlaniu ich w sposób ciągły.
Polityka Prywatności