państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Porównawcze studia cywilizacji

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent kulturoznawstwa o specjalności porównawczych studiów cywilizacji przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, a także odznacza się znajomością literatury z dziedziny nauk społecznych. Ponadto posiada on wiedzę specjalistyczną z zakresu teorii i historii kultury, a także głównych cywilizacji współczesnego świata, takich jak: cywilizacja islamska i zachodnia (europejsko-amerykańska), konfucjańska (Chiny, Korea, Japonia i Wietnam) oraz indyjska (Indie, Nepal, Tajlandia, Birma, Laos i Kambodża). Znajomość języka orientalnego (arabskiego, japońskiego lub hindi) pozwala absolwentowi na pogłębianie studiów nad wybranym kręgiem kulturowym. Ogólne wykształcenie humanistyczne umożliwia absolwentowi kierunku zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych, doktoranckich lub innego rodzaju szkoleń.
Polityka Prywatności