państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Krytyka literacka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Specjalność krytyka literacka oferuje wiedzę z zakresu najnowszej literatury, życia literackiego i kulturalnego; funkcjonowania instytucji kulturalnych i czasopism, a przede wszystkim z zakresu krytyki literackiej i artystycznej. Student poznaje jakie są zasadnicze funkcje i podstawowe gatunki krytyczne oraz historii nowoczesnej polskiej krytyki literackiej. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do samodzielnego uprawiania krytyki literackiej, redagowania tekstów i podejmowania inicjatyw kulturalnych.

Dodatkowe informacje

Krytyka
Krytyka (łac. criticus – osądzający) – analiza i ocena dobrych i złych stron z punktu widzenia określonych wartości (np. praktycznych, etycznych, poznawczych, naukowych, estetycznych, poprawnych) jako niezbędny element myślenia.
Krytyka literacka
Krytyka literacka – działalność intelektualna polegająca na dyskusji, ocenianiu i interpretacji dzieł literackich i ogólnie literatury. Krytyka literacka z założenia nie jest wyrazem metody naukowo-badawczej, lecz przekonań ideowo-artystycznych. Za prekursora krytyki literackiej uważa się Arystarcha z Samotraki.
Krytyka
Krytyka mądra oświeca, głupia gasi.
Autor: Aleksander Fredro
Krytyka
Dobre dzieło wytrzyma fałszywą krytykę, złemu nie da się sprawiedliwa rozszerzyć.
Autor: Kazimierz Brodziński
Krytyka
Ci, co najbardziej zasługują na pochwały, najlepiej znoszą krytykę.
Autor: Alexander Pope
Polityka Prywatności