Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

European Politics and Society (EPS): Vaclav Havel Joint Master Programme (Coordinated by: Charles University in Prague)

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: https://welcome.uj.edu.pl/
Polityka Prywatności