państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Intellectual Property and New Technologies

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Program studiów oferuje możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy odnoszącej się do aktualnych zagadnień związanych z wpływem nowych technologii na prawo własności intelektualnej, treściami cyfrowymi, ochroną prywatności i danych osobowych w Internecie z perspektywy krajowej, unijnej i międzynarodowej. Studia wykorzystują nowoczesne metody kształcenia i są oferowane w atrakcyjnej 3-semestralnej formule (pierwszy semestr w formie-learningu, drugi - oparty na warsztatach i konserwatoriach, trzeci - przeznaczony na praktykę oraz pracę magisterską). Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ, ekspertów z wiodących ośrodków naukowych z zagranicy oraz praktyków z branży nowych technologii. Jako drugi tego typu program w Europie, studia „Intellectual Property and New Technologies” są realizowane we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO Academy), pod patronatem Urzędu Patentowego RP.
Polityka Prywatności