państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Korean Studies

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę Półwyspu Koreańskiego na płaszczyznach: historycznej, kulturowej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i gospodarki regionu. Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka koreańskiego. Pierwszy rok studiów realizowany jest na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a drugi rok na Uniwersytecie Keimyung w Daegu. W drugim roku studenci są zobowiązani do złożenia pracy magisterskiej. Absolwenci programu otrzymują dwa dyplomy magisterskie: studiów koreańskich na Uniwersytecie Keimyung w Daegu oraz studiów azjatyckich, specjalność: Korean Studies na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Polityka Prywatności