państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Studia nad buddyzmem współczesnym

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia to specjalność w ramach kulturoznawstwa, której celem jest dostarczenie wiedzy o charakterze specjalistycznym z zakresu nauk humanistycznych oraz wiedzy zaawansowanej z zakresu teorii i historii kultury buddyjskiej, ze szczególnym naciskiem na jej współczesne manifestacje w różnorakich powiązaniach.
Polityka Prywatności