Katowice, Polska

Aquamatyka – interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi

II stopnia
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: us.edu.pl
Polityka Prywatności