Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Statystyka ubezpieczeniowa

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

Dodatkowe informacje

Statystyka
Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.
Statystyka
Istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, okropne kłamstwa, statystyki.
Autor: Benjamin Disraeli
Statystyka
Statystyka to matematyczny kamuflaż błędu.
Autor: Georges Elgozy
Statystyka
Statystyka jest jak kostium bikini: pokazuje wiele, ale nie pokazuje najważniejszego.
Autor: Aaron Levenstein
Polityka Prywatności