Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Krytyka artystyczno-literacka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

Dodatkowe informacje

Krytyka
Krytyka (łac. criticus – osądzający) – analiza i ocena dobrych i złych stron z punktu widzenia określonych wartości (np. praktycznych, etycznych, poznawczych, naukowych, estetycznych, poprawnych) jako niezbędny element myślenia.
Krytyka
Krytyka mądra oświeca, głupia gasi.
Autor: Aleksander Fredro
Krytyka
Krytyka jest łatwa a sztuka trudna.
Autor: Philippe Destouches
Krytyka
Krytyka jest sądzeniem, ale nie w trybie doraźnym, bez apelacji.
Autor: Maria Szyszkowska
Polityka Prywatności