Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Nauczycielska

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Specjalność nauczycielska: Metodyka nauczania języka niemieckiego, Interkulturowa dydaktyka języka, przedmioty kształcenia pedagogicznego; na studiach I stopnia dodatkowo: Praktyczna nauka języka angielskiego, Dydaktyka języka angielskiego.
Polityka Prywatności