Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Niemcoznawstwo

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Studentom Niemcoznawstwa umożliwiamy: intensywną naukę języka niemieckiego znacznie zwiększającą szanse absolwentów na rynku pracy; rozpoczęcie nauki języka niemieckiego na 2 poziomach: dla początkujących i dla tych z dobrą znajomością języka niemieckiego; naukę języka w komfortowej i multimedialnej pracowni językowej; zajęcia dydaktyczne z doświadczonymi i uznanymi wykładowcami, w tym także z Niemiec; stypendia na wyjazdy do krajów niemieckojęzycznych w ramach programu ERASMUS; odbywanie praktyk w krajach niemieckojęzycznych; działalność w studenckich kołach naukowych; Wydział zamierza poczynić starania o uruchomienie studiów II stopnia na kierunku Niemcoznawstwo (od roku akademickiego 2015/2016) ze specjalnościami: medioznawstwo i komunikacja międzykulturowa.

Dodatkowe informacje

Niemcoznawstwo
Niemcoznawstwo – dyscyplina naukowa obejmująca politologiczną, filologiczną, historyczną i kulturową wiedzę o krajach niemieckojęzycznych, powstała w historiografii polskiej po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.
Polityka Prywatności