Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Kryminologia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Kryminologia jest kierunkiem interdyscyplinarnym, stworzonym w kooperacji Wydziału Prawa i Administracji UG oraz Wydziału Nauk Społecznych UG we współpracy z Polską Akademią Nauk. Kształcenie w ramach Kryminologii odbywa się na dwóch płaszczyznach - teoretycznej i praktycznej w oparciu o system modułowy. Wyspecjalizowana kadra oraz prowadzone przedmioty stanowią gwarancję gruntownego przygotowania do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości i nie tylko. W toku studiów przewidziane są zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone m.in. przez kuratorów, mediatorów, funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej, pracowników ośrodków diagnozowania psychologicznego, psychologów. Wybór określonego modułu kształcenia dostostosowano do konkretnej ścieżki kariery wybranej przez studenta.

Dodatkowe informacje

Kryminologia
Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
Polityka Prywatności