Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością: przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, ich rodzinami, oraz pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju oferujących im wielospecjalistyczną pomoc (poradnictwo specjalistyczne, przedszkola, ośrodki szkolno-wychowawcze itp.).

Dodatkowe informacje

Wspomaganie rozwoju
Wspomaganie rozwoju – proces intencjonalny prowadzący do umożliwienia osobie wspomaganej samodzielnego rozwiązywania zadań i problemów życiowych. Jego istotę stanowi specjalny rodzaj interakcji międzyludzkich ukierunkowanych na człowieka działającego w swoim życiu i poszukującego w nim sensu, także poprzez kształtowanie umiejętności i sprawności. Stanowi dopełnienie naturalnie przebiegających procesów wychowania i socjalizacji.
Polityka Prywatności