Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Cultural Communication

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Kierunek będzie prowadzony w języku angielskim (na poziomie zaawansowanym) i w języku polskim (na poziomie podstawowym) lub innym języku obcym w przypadku rodzimych użytkowników języka polskiego. Ze względu na międzynarodowy charakter kierunku studenci będą mieli okazję do praktycznego doświadczania komunikacji kulturowej w ramach przygotowywanych wspólnie projektów, nabędą umiejętności pracy w zespole zróżnicowanym pod względem kulturowym i językowym, co przełoży się na możliwość podejmowania pracy w organizacjach o charakterze międzynarodowym.
Polityka Prywatności