Poznań, Polska

Żywienie zwierząt

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia dualne Studia dualne
Strona www uczelni: puls.edu.pl
Polityka Prywatności