Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Ocena programowa PKA

Data: 2017-10-12
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „mechanika i budowa maszyn” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia spełnia kryteria jakościowe oceny programowej w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”.
Mechanika
Mechanika (od greckiego mechané ‘maszyna’) ma niżej opisane znaczenia.
Polityka Prywatności