Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2017-10-12
inne oceny

Dodatkowe informacje

Mechanika
Mechanika (od greckiego mechané ‘maszyna’) ma niżej opisane znaczenia.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201416
rok 201517
rok 201628
Liczba absolwentów
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 20146,2%
absolwenci z roku 201511,8%
absolwenci z roku 201621,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3,1%7,4%6,2%
w II roku0,0%0,0%
w III roku3,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,220,371,10
w II roku0,000,00
w III roku0,84
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20141,073,50
absolwenci z roku 20152,942,67
absolwenci z roku 20163,303,41
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201493,8%81,2%12,5%
abs. z roku 201588,2%76,5%5,9%
abs. z roku 201689,3%89,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca89,1%82,8%74,4%
umowa o pracę71,4%72,1%73,8%
samo­zatrudnienie11,5%2,5%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3 331 zł3 786 zł3 843 zł
w II roku5 060 zł4 428 zł
w III roku5 630 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3 838 zł4 098 zł3 821 zł
w II roku5 109 zł4 742 zł
w III roku5 585 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) - PW, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,810,940,88
w II roku1,191,04
w III roku1,26
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
PW, Mechanika i budowa maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych) (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
PUM-220_1.jpg

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności