Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Radiokomunikacja i techniki multimedialne

II stopnia
Kierunek: Telekomunikacja
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Perspektywy zawodowe:
  • Przedsiębiorstwa transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, operatorzy sieci telekomunikacyjnych.
  • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z organizacją i bezpieczeństwem transportu,
  • Przedsiębiorstwa zaplecza transportu samochodowego, zakłady obsługi technicznej środków trans­portu.
  • Operatorzy logistyczni, przedsiębiorstwa spedycyjne, biura studiów i projektów.
  • Firmy dystrybucyjne w pionie analizy i organizacji procesów transportowych i logistycznych.
  • Przedsiębiorstwa zajmujące się budową, wdrażaniem i utrzymaniem systemów i urządzeń automatyki.
Radiokomunikacja
Radiokomunikacja – oznacza komunikację za pomocą fal radiowych.
Polityka Prywatności