Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Nanomateriały i nanotechnologie

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Perspektywy zawodowe:
  • Przemysł motoryzacyjny, szczególnie w zakresie napędów elektrycznych i hybrydowych.
  • Przemysł maszyn roboczych, drogowych i transportu bliskiego, w zakresie j.w.
  • Inne gałęzie gospodarki (transport, energetyka) - technologie ekologiczne i energio-efektywne.
  • Praca związana z projektowaniem, produkcją, obsługą i nadzorem.

Dodatkowe informacje

Nanomateriały
Nanomateriały – wszelkie materiały, w których występują regularne struktury na poziomie molekularnym, tj. nie przekraczającej 100 nanometrów. Granica ta może dotyczyć wielkości domen jako podstawowej jednostki mikrostruktury, czy grubości warstw wytworzonych lub nałożonych na podłożu. W praktyce granica poniżej której mówi się o nanomateriałach jest różna dla materiałów o różnych właściwościach użytkowych i na ogół wiąże się to z pojawieniem szczególnych właściwości po jej przekroczeniu. Zmniejszając rozmiar uporządkowanych struktur materiałów można uzyskać znacznie lepsze właściwości fizyko-chemiczne, mechaniczne itp.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
WSSIP_220.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności