Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Kartografia i systemy informacji geograficznej

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne

Dodatkowe informacje

Kartografia
Kartografia – dziedzina nauki o mapach (w tym o atlasach, globusach, modelach plastycznych – mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
PUM-220_1.jpg

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności