Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Produkcji)

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Ocena programowa PKA

Data: 2015-09-03
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w wyniku działań naprawczych usunął nieprawidłowości wskazane w Uchwale Nr 5/6/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r. dotyczące zasobów kadrowych.

Obecnie kryterium dotyczące zasobów kadrowych uzyskało ocenę „w pełni”, w związku z czym przyjęte przez Komisję kryteria jakościowe są spełnione w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Automatyka
Automatyka (ang. automatic control lub control engineering) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
Robotyka
Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.
Polityka Prywatności