Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Informacja i zarządzanie w ochronie środowiska

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko

Absolwenci studiów poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej uzyskują szeroką wiedzę z zakresu technologii poligrafii i papiernictwa oraz stosowanych w poligrafii materiałów i metod ich badania. Ponadto nabywają umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi w dziedzinie przetwarzania informacji obrazowej i tekstowej oraz projektowania procesów technologicznych.

Absolwenci Instytutu Poligrafii pracują nie tylko w zakładach poligraficznych, ale również: w jednostkach naukowo-badawczych przemysłu poligraficznego, w przedstawicielstwach firm zagranicznych lub jednostkach handlowych.

Studia w tym zakresie można kontynuować jako studia II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – specjalność: Technologia Poligrafii.

Dodatkowe informacje

Informacja
Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Informacja
Informacja znaczy bardzo niewiele, jeśli nie idzie w parze z doświadczeniem.
Information’s pretty thin stuff unless mixed with experience. (ang.)
Informacja
Człowiek jest atakowany coraz większą ilością informacji, które mają coraz mniejsze dla niego znaczenie.
Autor: Andrzej Majewski
Informacja
Przeczytanie tego komunikatu jest równoznaczne zaprzeczeniu jego istnienia i wyrażeniu na niego zgody.
Autor: Gary Shteyngart, Supersmutna i prawdziwa historia miłosna, przeł. Jerzy Korpanty, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2011.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
220x300_80.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności