Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zaawansowane materiały funkcjonalne

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Perspektywy zawodowe:
  • Przemysł motoryzacyjny, szczególnie w zakresie napędów elektrycznych i hybrydowych.
  • Przemysł maszyn roboczych, drogowych i transportu bliskiego, w zakresie j.w.
  • Inne gałęzie gospodarki (transport, energetyka) - technologie ekologiczne i energio-efektywne.
  • Praca związana z projektowaniem, produkcją, obsługą i nadzorem.

Dodatkowe informacje

Materiały funkcjonalne
Materiały funkcjonalne – materiały o funkcjach innych niż konstrukcyjne. Do materiałów funkcjonalnych zaliczamy:

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności