Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Mechanika i budowa maszyn (Inżynierii Produkcji)

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Mechanika
Mechanika (od greckiego mechané ‘maszyna’) ma niżej opisane znaczenia.
Polityka Prywatności