Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Teleinformatyka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2018-10-25
inne oceny
Absolwenci kierunku będą potrafili aktywnie podołać wyzwaniom, które stawia przed nimi rozwój tej dziedziny, rozumianej jako platforma oferowania różnorodnych usług dla społeczeństwa informacyjnego. Absolwenci będą dysponowali umiejętnościami z zakresu projektowania infrastruktury teleinformatycznej w różnych skalach oraz aplikacji dla Internetu Przyszłości i Internetu Rzeczy, a także z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Specjaliści teleinformatycy zdobędą wiedzę dotyczącą wirtualizacji zasobów sieciowych, programowania sieciowego, technik i systemów komunikacji multimedialnej czy zapewniania bezpieczeństwa w sieci.

Dodatkowe informacje

Teleinformatyka
Teleinformatyka, technologie informacyjne i komunikacyjne, także ICT (akronim od ang. information and communication technologies) – pojęcie obejmujące technologie przetwarzające, gromadzące lub przesyłające informacje w formie elektronicznej.
Polityka Prywatności