Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Materiały funkcjonalne

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Materiały funkcjonalne
Materiały funkcjonalne – materiały o funkcjach innych niż konstrukcyjne. Do materiałów funkcjonalnych zaliczamy:
Polityka Prywatności