Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Informatyka stosowana (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent kierunku Informatyka Stosowana posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych i inżynierskich z obszaru szeroko pojętej informatyki, metalurgii i inżynierii metali. Dysponuje wiedzą z zakresu budowy i działania narzędzi programistycznych, a także technik i technologii informatycznych oraz posiada umiejętność ich praktycznego wykorzystania w metalurgii i inżynierii metali. Absolwent, oprócz podstawowego wykształcenia informatycznego, po - siada wiedzę i umiejętności typowe dla inżyniera, co jest istotnym atutem pod - czas starania się o zatrudnienie w nowoczesnych zakładach przemysłowych. Może on znaleźć zatrudnienie w wielu obszarach sektora informatycznego, a także w instytucjach finansowych.

Ocena programowa PKA

Data: 2016-12-08
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Inżynierii Metali
i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie spełnia
wymagania programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, kadrowe
i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „informatyka stosowana” studiów pierwszego i drugiego
stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom
jakościowym oceny programowej w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Wszystkie
kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”.
Informatyka
Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
Informatyka
Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami.
Autor: Edsger Dijkstra
Informatyka
Gdyby budowniczowie budowali swoje budynki, tak jak programiści piszą swoje programy, to pojawienie się pierwszego dzięcioła doprowadziło by do upadku cywilizacji.
Zobacz też: prawo Murphy'ego
Informatyka
Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.
Autor: Masuda Yoneji, Computopia
Polityka Prywatności