Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Inżynieria środowiska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent, oprócz ogólnego wykształcenia w zakresie inżynierii środowiska i geologii, ma szansę zdobyć wiedzę dającą podstawy do nadzorowania i planowania rozwiązań technicznych, a także usuwania problemów związanych z zagospodarowaniem odpadami w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, które wytwarzają, wykorzystują czy też zajmują się unieszkodliwianiem odpadów oraz w organach administracji państwowej nadzorujących takie działania. Gruntowne wykształcenie pozwoli mu także na ewentualne, łatwe przekwalifikowane i zajęcie się wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiska.

Informacje tyko w broszurze dla kandydatów. Brak informacji w Syllabusie.

Ocena programowa PKA

Data: 2009-10-08
Ocena: pozytywna
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria środowiska
Inżynieria środowiska – jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania a w przypadku dewastacji środowiska (np. w wyniku katastrof, zbyt intensywnej działalności gospodarczej, awarii) zmierzające do przywrócenia tej równowagi.
Polityka Prywatności