Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Informatyka stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Kierunek Informatyka Stosowana na WGGiOŚ łączy tradycyjną informatykę z naukami przyrodniczymi. Absolwent tej specjalności uzyskuje gruntowną wiedzę w zakresie teorii i zasad tworzenia oraz obsługi systemów informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów stosowanych w geologii i geofizyce oraz w monitoringu i ochronie środowiska. Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie grafiki komputerowej, przestrzennych baz danych i metod sztucznej inteligencji. Może on podjąć pracę we wszystkich dziedzinach go - spodarki, przemysłu i administracji, ponieważ nabyte wiadomości pozwolą mu na sprawną obsługę i doskonalenie narzędzi informatycznych.

Informacje tylko w broszurze dla kandydatów. Brak informacji w Syllabusie.
Informatyka
Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
Informatyka
Gdyby budowniczowie budowali swoje budynki, tak jak programiści piszą swoje programy, to pojawienie się pierwszego dzięcioła doprowadziło by do upadku cywilizacji.
Zobacz też: prawo Murphy'ego
Informatyka
Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.
Autor: Masuda Yoneji, Computopia
Informatyka
Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami.
Autor: Edsger Dijkstra
Polityka Prywatności