Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Wirtualizacja procesów odlewniczych

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Wirtualizacja
Wirtualizacja – pojęcie w informatyce, polegające na uruchamianiu wielu systemów operacyjnych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej.
Polityka Prywatności