państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie w oświacie

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.aps.edu.pl/rekrutacja/pedagogika/
Specjalność – dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego:

Zarządzanie w oświacie (niestacjonarne) - studia na specjalności mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb różnego rodzaju instytucji związanych z edukacją w warunkach reformy oświatowej i reformy administracji samorządowej. Przygotowują do pracy na stanowiskach różnych szczebli zarządzania oświatą (np. urzędach gmin, starostwie, agendach wojewódzkich oraz różnych placówkach oświatowych), w tym na stanowisku dyrektora lub na innych stanowiskach kierowniczych w poszczególnych typach szkół i placówek edukacyjnych.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności