państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Edukacja zdalna i grafika komputerowa

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.aps.edu.pl/rekrutacja/pedagogika/
Specjalność – dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego:

Edukacja zdalna i grafika komputerowa (stacjonarne) - absolwent specjalności uzyskuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki humanistyczne i społeczne z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest to innowacyjny kierunek przygotowujący do zawodu metodyka i koordynatora kształcenia komplementarnego oraz projektanta multimedialnych materiałów edukacyjnych. Przystępność treści i form kształcenia czyni specjalność atrakcyjną także dla osób odnajdujących się w naukach humanistycznych i społecznych. Doskonała wiedza i przygotowanie z zakresu kształcenia zdalnego będzie atutem na dynamicznie rozwijającym się tradycyjnym i cyfrowym rynku pracy. Zajęcia specjalnościowe obejmują m. in. zagadnienia z obszaru projektowania i organizacji kształcenia online, komunikacji w środowisku zdalnym, tworzenia materiałów multimedialnych i graficznych (w tym grafiki 2D i 3D, animacji komputerowej, aplikacji edukacyjnych, projektowania edukacyjnych gier komputerowych) a także innowacyjnych narzędzi i treści e-learningowych (social learning, m-learning, grywalizacja itp.). Treści kształcenia zawierają aktualne zagadnienia komunikacyjne, informatyczne, projektowe i programistyczne, niezbędne do sprawnego poruszania się w środowisku sieci, mediów społecznościowych i platform cyfrowych. Na absolwenta oczekują atrakcyjne miejsca pracy w zawodach m.in. (przykłady): projektanci grafiki i aplikacji multimedialnych (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MRPiPS z dn. 07.08.2014 r. nr 2166), metodyk edukacji na odległość (235103), metodyk multimedialny (235104), pedagog multimedialny (235108), specjalista do spraw technologii informatyczno-komunikacyjnych (25), w tym: projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komunikacyjnych (251302), specjalista do spraw rozwoju stron internetowych (251303).

Przykłady zawodów

Projektant grafiki projektuje materiały graficzne za pomocą technik grafiki warsztatowej i cyfrowej przy wsparciu oprogramowania komputerowego do celów promocyjnych, reklamowych i wydawniczych.
Projektant grafiki projektuje materiały graficzne najczęściej za pomocą specjalistycznych programów komputerowych, wykorzystując wyobraźnię oraz sugestie zleceniodawcy. Projektant grafiki powinien posiadać umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania graficznego w szerokim zakresie oraz wiedzę z zakresu podstaw fotografii, znajomość typografii i grafiki wektorowej oraz rastrowej. Głównym zadaniem projektanta grafiki jest uzyskanie pracy graficznej, akceptowanej przez zleceniodawcę oraz mieszczącej się w kanonach sztuki. Odpowiada za przygotowanie pracy graficznej wg obowiązujących wymagań i standardów graficznych. W swojej pracy wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej. Zajmuje się również modyfikacją materiału zdjęciowego, projektowaniem 3D oraz składem tekstu w kompozycjach graficznych. Projektant grafiki może też posługiwać się metodami konwencjonalnymi, takimi jak pędzel, farby, grafika, kolaż i podobne, aby uzyskać oczekiwany efekt końcowy.
Odpowiada za tworzenie projektów graficznych witryn i portali internetowych, zajmuje się tworzeniem kompleksowych rozwiązań interaktywnych, w tym także interfejsów użytkownika stron internetowych.

Dodatkowe informacje

Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Grafika
Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
Grafika komputerowa
Grafika komputerowa – dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce.
Edukacja
Być może szkoła nie powinna już uczyć, kim był Platon, tylko właśnie jak filtrować informacje. (…) Człowiekiem kulturalnym nie jest ten, który zna datę urodzin Napoleona, ale ten, który potrafi ją znaleźć w ciągu minuty.
Autor: Umberto Eco, rozmowa Miłady Jędrysik, Wszyscy mamy paranoję, „Książki. Magazyn do czytania” nr 2, październik 2011.
Edukacja
Edukacja jest droższa od złota.
Opis: przysłowie arabskie
Edukacja
Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.
Autor: Burrhus Frederic Skinner
Polityka Prywatności