państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.aps.edu.pl/rekrutacja/pedagogika-specjalna/
Specjalność – dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego.

Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością (niestacjonarne) - przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi ze sprzężoną niepełnosprawnością w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, na warsztatach terapii zajęciowej, w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania, konstruowania i realizacji indywidualnych programów rehabilitacyjnych.

Dodatkowe informacje

Rehabilitacja
Rehabilitacja medyczna – usprawnianie osób niepełnosprawnych
Polityka Prywatności