państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

II stopnia
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.aps.edu.pl/rekrutacja/interdyscyplinarne-...
Studia drugiego stopnia (2-letnie) - stacjonarne – po każdym kierunku studiów

Opis kierunku:
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka są ofertą skierowaną do osób, które działają lub chciałyby działać w różnych obszarach wsparcia, rzecznictwa czy ochrony praw dzieci. Są to studia ogólnoakademickie drugiego stopnia łączące badania z działaniem i kształceniem (action research), odnoszące się do polskich i europejskich regulacji prawnych i społeczno-kulturowych związanych z badaniami, działaniami i ochroną praw dziecka (Konwencja o Prawach Dziecka, unijne i polskie strategie na rzecz dzieci, monitoringi UNICEF sytuacji dzieci, inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka itp.). Studenci są objęci tutoringiem pedagogicznym. Studia mają charakter zindywidualizowany. Indywidualizacja dotyczy przede wszystkim zajęć fakultatywnych, wybranych miejsc praktyk, specyficznych projektów oraz badań praktycznych prowadzonych w ramach prac magisterskich, a także w zakresie języka obcego i kontaktów międzynarodowych studenta. Absolwent uzyskuje dyplom magisterski poświadczający ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka – dyscyplina wiodąca – pedagogika. Takie kwalifikacje pozwolą mu pełnić rolę lidera i obrońcy praw dziecka w różnych instytucjach i środowiskach pedagogicznych. Może on także uzyskać zatrudnienie w mediach zajmujących się problemami dziecka, w organizacjach pozarządowych w samorządzie lokalnym w charakterze eksperta, specjalisty, ewaluatora i kreatora rozwiązań systemowych na dowolnym szczeblu polityki społecznej: samorządowym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnokrajowym. Może zajmować specjalne stanowiska związane z badaniami i działaniami na rzecz praw dziecka, może występować jako doradca, społeczny rzecznik, obrońca czy edukator praw dziecka. Dzięki rozbudowanym różnorodnym praktykom absolwent ma umiejętności pracy z dziećmi i na rzecz dziecka.
Polityka Prywatności