państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Socjologia zmiany społecznej

II stopnia
Kierunek: Socjologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.aps.edu.pl/rekrutacja/socjologia/
Socjologia zmiany społecznej - studenci tej specjalności zdobędą wiedzę o naszej codzienności w globalizującym się świecie, poznają sposoby, w jakie ludzie radzą sobie w świecie niepewności i ciągłej zmiany.

Sięgając do teorii, wyników badań polskich i zagranicznych oraz prowadząc własne badania, będą szukać odpowiedzi na takie pytania jak:
1) Skąd biorą się nierówności społeczne? Jakie są szanse na wyjście z ubóstwa? Kto odnosi sukces w życiu?
2) W jaki sposób zmieniające się współczesne rynki pracy wpływają na życie w mikro- i makroskali?
3) Dokąd ludzie emigrują? Jakie są zyski i koszty emigracji?
4) Jak Internet zmienia nasze życie?
5) Jak zmienia się życie rodzinne, sposób odżywiania, moda, czas wolny?
6) Co obecnie powoduje rozczarowanie grup i jednostek?
7) Jak „przeciętny obywatel” może wpływać na decyzje rządzących? Jak rządzący wpływają na zachowania i potrzeby „szarego obywatela”?

Absolwenci znajdują zatrudnienie w administracji, organizacjach pozarządowych, w ośrodkach badawczych (np. CBOS, Kantar), firmach zajmujących się reklamą (zwłaszcza społeczną), w działach HR, jako specjaliści we wdrażaniu programów społecznych (np. Unii Europejskiej).

Przykłady zawodów

Prowadzi badania w różnych subdyscyplinach socjologii (m.in. socjologii ogólnej, pracy, rodziny, prawa i patologii społecznej, oświaty i wychowania, kultury) oraz badania opinii społecznej i rynku, których przedmiotem jest struktura i funkcjonowanie wszelkich zbiorowości, grup społecznych, organizacji i instytucji, zjawiska i procesy obejmujące całą rzeczywistość społeczną, fakty społeczne, działania i zachowania ludzi, ich poglądy, postawy i przekonania, potrzeby, aspiracje i nastroje.

Dodatkowe informacje

Socjologia
Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
Socjologia
Socjologia nie jest tylko dyscypliną naukową, jest także formą samoświadomości społecznej. Bliższa jest sztuce niż naukom ścisłym. Określiłbym ją jako intelektualne sumienie społeczeństwa. Odwołując się do niego, możemy lepiej zrozumieć życie społeczne. Można mieć nadzieję, że kiedyś socjologia dopracuje się precyzyjniejszych metod wyrażania wiedzy o płynnych aspektach życia społecznego.
Autor: Piotr Sztompka
Socjologia
Socjologia jest jedyną gałęzią wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące zrozumieniu.
Autor: Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 2001.
Polityka Prywatności