państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.aps.edu.pl/rekrutacja/pedagogika-specjalna/
Specjalność – kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem (stacjonarne) - realizowana wyłącznie jako kontynuacja specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie – przygotowuje do pracy na stanowisku nauczyciela wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem, nauczyciela-specjalisty prowadzącego zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualna i autyzmem, nauczyciela wspierającego w przedszkolach (oddziałach) integracyjnych i szkołach integracyjnych, asystenta osoby z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, nauczyciela w szkole przysposabiającej do pracy.

Dodatkowe informacje

Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Rehabilitacja
Rehabilitacja medyczna – usprawnianie osób niepełnosprawnych
Edukacja
Być może szkoła nie powinna już uczyć, kim był Platon, tylko właśnie jak filtrować informacje. (…) Człowiekiem kulturalnym nie jest ten, który zna datę urodzin Napoleona, ale ten, który potrafi ją znaleźć w ciągu minuty.
Autor: Umberto Eco, rozmowa Miłady Jędrysik, Wszyscy mamy paranoję, „Książki. Magazyn do czytania” nr 2, październik 2011.
Edukacja
Edukacja jest droższa od złota.
Opis: przysłowie arabskie
Edukacja
Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.
Autor: Burrhus Frederic Skinner
Polityka Prywatności