Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Szczecin, Polska

Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Cele kształcenia:
  1. Nabycie pogłębionej wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie pracy oraz innych inicjatyw gospodarczych w jednostkach działających na rzecz ochrony zdrowia. Głównie, w działach zajmujących się organizacją i administrowanie. Także zdobycie umiejętności menedżerskich i kwalifikacji do kierowania zespołami ludzkimi.
  2. Podjęcie nauki na studiach III stopnia w obszarach związanych z naukami społecznymi i o zdrowiu

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności