Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Kierunek prawno-ekonomiczny

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Kierunek
Kierunek – klasa abstrakcji relacji równoległości prostych, półprostych, odcinków i wektorów.
Polityka Prywatności