państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Poznań, Polska

Publicystyka ekonomiczna i public relations

II stopnia
Kierunek: Ekonomia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:

 • komunikowania,
 • tworzenia strategii wizerunkowych,
 • występów publicznych,
 • formowania tekstów prasowych,
 • tworzenia programów telewizyjnych,
 • zarządzania sytuacja kryzysową.

Profil absolwenta

Ekspert w zakresie komunikowania:

 • dziennikarz,
 • specjalista public relations.

Na naszych absolwentów coraz większe zapotrzebowanie zgłaszają:

 • media,
 • instytucje rządowe i samorządowe,
 • politycy,
 • partie polityczne,
 • firmy,
 • organizacje pozarządowe,
 • szpitale,
 • jednostki promocji miast i regionów.

Przykłady zawodów

Zajmuje się analizą porównawczą systemów ekonomicznych, podstaw, mechanizmów i efektywności ich funkcjonowania oraz implikacji dla polityki gospodarczej, oceną celów i narzędzi polityki makroekonomicznej, regionalnej i sektorowej państwa oraz ich skuteczności.

Dodatkowe informacje

public relations
Public relations (PR) (z ang. relacje publiczne, kontakty z otoczeniem), imagistyka społeczna – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub organizacji.
Publicystyka
Publicystyka – subiektywne gatunki wypowiedzi w środkach komunikacji społecznej (prasa, radio, telewizja, internet, książka, wydawnictwa jednorazowe) na publicznie interesujące w danym momencie tematy.
public relations
We współczesnym świecie sprawni, profesjonalni specjaliści public relations mogą wykreować właściwie wszystko: towar, firmę, osobę, profesję, kraj czy zachowanie społeczne.
Autor: Małgorzata Wejtko, specjalistka od public relations
public relations
Oszczerstwo, półprawdy, prześmiewstwo i obelgi, a wszystko to podlane sugestywnymi, demagogicznymi opisami niby naocznego świadka. Wypisz, wymaluj współczesny czarny PR.
Autor: Andrzej Zieliński, Kronika przyprawionej gęby, „Polityka”, 20 grudnia 2008
public relations
Jeśli uznamy, że politykiem jest człowiek, który ma realny wpływ na podejmowane decyzje, na to co się dzieje, to takim politykiem nie jestem, bo ani decyzji nie podejmuję, ani programów nie tworzę, nie biorę udziału w głosowaniach w Radzie Ministrów.
Autor: Aleksandra Jakubowska
Polityka Prywatności