Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Doradztwo finansowe

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Podstawowym celem kształcenia na tej specjalności jest przekazanie studentom wiedzy z obszaru planowania i doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego. Szczególny nacisk położono na praktyczny wymiar wszystkich przedmiotów specjalnościowych. Przyczyną utworzenia specjalności były przemiany zachodzące w obszarze regulacji unijnych i polskich dotyczących deregulacji zawodów finansowych, a także coraz większa różnorodność instytucji i instrumentów finansowych i brak lub niedobór specjalistycznej wiedzy finansowej wśród podmiotów sektora prywatnego i publicznego. Podmioty te potrzebują specjalisty-konsultanta, który wspomoże podejmowanie ich decyzji finansowych, czyli szeroko rozumianego doradcy finansowego. Uzupełnieniem kształcenia w obszarach poszczególnych specjalizacji doradztwa finansowego będzie przekazanie studentom wiedzy z innych obszarów pomocniczych względem doradztwa finansowego (prowadzenie biura rachunkowego, czytanie wskaźników makrofinansowych, bancassurance, risk management, finansowania eksportu i psychologii inwestowania). Utworzenie specjalności jest również odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i wynika z obserwacji trendów i tendencji na tym rynku dla absolwentów kończących studia na kierunkach finansowo-rachunkowych - zawód doradcy finansowego został wpisany na listę zawodów w 2010 r. i należy do czołówki najbardziej deficytowych profesji w Polsce.

Polityka Prywatności