Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej jest realizowana w ramach umowy o podwójnym dyplomie pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i prestiżową szkołą biznesu ESCP Europe w Paryżu. Pierwszy rok studiów odbywa się w Poznaniu, natomiast drugi rok w centralnej siedzibie ESCP Europe w Paryżu i/lub w kampusie niemieckim - ESCP Berlin. Studenci odbywają także obowiązkowe, kilkumiesięczne staże w przedsiębiorstwach na terenie całej Europy. Program specjalności realizowany w UEP w Poznaniu obejmuje głównie ogólne przedmioty biznesowe, wykładane częściowo w języku angielskim.

Studenci uczą się również języka francuskiego lub niemieckiego. W ESCP Europe w Paryżu bądź Berlinie studenci wybierają konkretne specjalności. Uczelnia francuska słynie z wysokiej jakości kształcenia w zakresie finansów przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Po ukończeniu specjalności, studenci otrzymują dwa dyplomy – polski i francuski lub polski i niemiecki, w zależności od wybranej ścieżki studiów. Istnieje możliwość uzyskania trzech dyplomów: polskiego, niemieckiego i francuskiego. Wówczas trzeba spędzić jeden semestr w Paryżu i jeden w Berlinie.

Dodatkowe informacje

Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo – wyodrębniona prawnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza. Istotą działalności przedsiębiorstwa jest produkcja dóbr lub świadczenie usług. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. Z perspektywy finansowej celem przedsiębiorstwa jest wzrost jego wartości rynkowej w średnim i długim okresie z korzyścią dla jego właścicieli.
Polityka Prywatności