Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie projektami

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia II stopnia na specjalności Zarządzanie projektami są sposobem na przygotowanie profesjonalnej kadry do obsługi procesów biznesowych podlegających dynamicznym zmianom. Reagowanie na zmiany powinno być szybkie, konkurencyjne w stosunków do zachowania innych podmiotów rynkowych i stwarzać podstawy do dalszego rozwoju organizacji. Obok wiadomości stanowiących międzynarodowe kanony wiedzy z zakresu zarządzania projektami, w ofercie znajdują się treści programowe dotyczące problematyki związanej z zarządzaniem portfelem projektów. Atrakcyjność specjalności wynika także z możliwości uzupełnienia umiejętności nabytych na studiach I stopnia poprzez uwzględnienie aspektów strategicznych. Na I stopniu studiów przygotowujemy przede wszystkim specjalistów ds. zarządzania projektami, a na II stopniu przygotowujemy przede wszystkim menedżerów zarządzających przedsiębiorstwem (organizacją) poprzez projekty.

W ramach oferty programowej znajdują się przedmioty umożliwiające przekazanie nowoczesnej wiedzy, obejmującej zaawansowane metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu portfelem projektów oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji wielu projektów. Zajęcia prowadzone są z użyciem nowoczesnych technik audiowizualnych, z nastawieniem na wysoki poziom interaktywności.

Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią uzyskanie pożądanych na rynku pracy certyfikatów Certified Project Management Associate – IPMA lub/i Certified Associate in Project Management – PMI.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
Polityka Prywatności