Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Wycena nieruchomości

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwenci specjalności wycena nieruchomości mogą zakładać własne firmy lub też pracować w podmiotach związanych z rynkiem nieruchomości, a w szczególności:

  • jednostkach samorządu terytorialnego (gmina, powiat i województwo),
  • firmach developerskich,
  • firmach doradczych,
  • instytucjach i organizacjach pozarządowych, zajmujących się rynkiem nieruchomości,
  • bankach (np. obsługa bieżąca i kredytowa, doradztwo finansowe, analiza ryzyka).

Rynek nieruchomości ze względu na swoją specyfikę jest rynkiem złożonym, niejednolitym i niedoskonałym. Z tego też względu, aby ułatwić poruszanie się po tym rynku, powołano w Polsce (UoGN) między innymi zawód rzeczoznawcy majątkowego. Na chwilę obecną w Polsce jest około 5000 osób posiadających uprawnienia państwowe do szacowania nieruchomości.

Zawód ten ze względu na zasób nieruchomości, potrzeby, jak również różne cele wyceny jest na pewno przyszłościowym. Zajęcia realizowane na specjalności wycena nieruchomości spełniają minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Fakt ten umożliwi studentom tej specjalności odbywanie praktyk już po uzyskaniu tytułu magistra, tym samym skrócona zostanie ścieżka uzyskania uprawnień państwowych.

Dodatkowe informacje

Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne
Wycena
wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości – postępowanie, w którym dochodzi do określenia wartości nieruchomości.
Polityka Prywatności