Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Poznań, Polska

Handel i marketing

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Wybierając specjalność handel i marketing uzyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na wielu stanowiskach menedżerskich, zarówno w obszarze marketingu i sprzedaży, jak i w sektorze handlu. Jest to unikatowa specjalność łącząca naukę o handlu i marketing jako koncepcję zarządzania, mającą szerokie zastosowanie w biznesie oraz w organizacjach non profit.

W trakcie zajęć studenci rozwijają umiejętności w zakresie:

 • planowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa,
 • zarządzania przedsiębiorstwem handlowym na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • wykorzystania Internetu jako narzędzia wspomagającego zarządzanie,
 • skutecznej komunikacji w biznesie,
 • wykorzystania technik merchandisingowych,
 • zarządzania wartością klienta,
 • tworzenia strategii i programów w ramach marketingu terytorialnego.

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy na następujących stanowiskach:

 • kierownik ds. marketingu w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego,
 • Brand Manager w firmach produkcyjnych,
 • Sales Manager we wszystkich typach przedsiębiorstw,
 • Category Manager w firmach produkcyjnych i handlowych,
 • Account Manager w agencjach reklamowych,
 • kierownik ds. zakupów we wszystkich typach przedsiębiorstw,
 • Account Manager w firmach konsultingowych,
 • analityk w agencji badań marketingowych,
 • analityk ds. mediów.

Jednocześnie studia na specjalności handel i marketing przygotowują do prowadzenia własnej firmy.

Dodatkowe informacje

Handel
Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, bądź na inne towary lub usługi (handel wymienny). Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.
Marketing
Marketing – proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość [Kotler, Keller, 2011]. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych.
Handel
Pracą zarobisz na życie, a na handlu się wzbogacisz.
Opis: przysłowie fińskie
Handel
Handel jest złym doradcą dyplomatycznym.
Autor: André Maurois
Marketing
Strategia powinna wyrastać na błocie rynku, a nie w antyseptycznym środowisku wieży z kości słoniowej.
Autor: Jack Trout
Polityka Prywatności