Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie jakością produktów

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent specjalności zarządzanie jakością produktów nabywa umiejętności:

  • z zakresu zarządzania procesami, kapitałem i zasobami rzeczowymi, logistyką i dystrybucją oraz systemami produkcyjnymi, jest przygotowany do proponowania nowych rozwiązań, zastosowania nowych metod i oceny ich efektywności z wykorzystaniem technologii informacyjnych,
  • zastosowania systemowego podejścia do zarządzania, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych, w tym w jednostkach administracji publicznej,
  • doskonalenia systemów zarządzania z wykorzystaniem m.in. metod i technik zespołowego rozwiązywania problemów, podejścia procesowego, pomiaru satysfakcji klienta, zarządzania wiedzą, narzędzi i inicjatyw w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • mapowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych w organizacji,
  • menedżerskich, w zakresie systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i innych),
  • zarządzania produktem i praktycznego weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnych z potrzebami i wymaganiami klientów,
  • pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów[potrzebny przypis]:
Polityka Prywatności