Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Program specjalności uwzględnia nowe tendencje w produkcji żywności i zarządzaniu w łańcuchu żywnościowym "od pola do stołu" oraz umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy w tym zakresie. Pozwala też na zdobycie zaawansowanych umiejętności w zakresie inżynierii produktów przetworzonych oraz integrowania wiedzy z obszaru wcześniej realizowanych przedmiotów. Duży nacisk położono na umiejętności wyszukiwania informacji oraz posługiwanie się regulacjami prawnymi, np. w zakresie stosowania dodatków do żywności, jak również ich interpretacji, niezbędnych przy podejmowaniu innowacyjnych działań związanych z projektowaniem produktów żywnościowych.

Rozwiązanie problemów stawianych studentom specjalności podczas zajęć laboratoryjnych i audytoryjnych wymaga inwencji, a jednocześnie uwzględnienia uwarunkowań technologicznych, ekonomicznych, środowiskowych, jak i prawnych, co pozwala na zdobycie kompetencji do odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
inżynieria produkcji
Inżynieria produkcji – dyscyplina inżynieryjna zajmująca się zasadami projektowania wyrobów i procesów, jak również podstawami sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami wytwarzania.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności