Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwenci specjalności zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej posiadają wiedzę z zakresu:

  • technologii i inżynierii produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej,
  • organizacji i zarządzania procesami produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej,
  • towaroznawstwa surowców i produktów kosmetycznych,
  • towaroznawstwa wyrobów chemii gospodarczej,
  • bezpieczeństwa kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej,
  • marketingu kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej,
  • badania rynku kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej,
  • wdrażania, utrzymania i rozwoju systemu zarządzania jakością w firmach produkujących kosmetyki i wyroby chemii gospodarczej.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
inżynieria produkcji
Inżynieria produkcji – dyscyplina inżynieryjna zajmująca się zasadami projektowania wyrobów i procesów, jak również podstawami sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami wytwarzania.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności